VIZA

Vizanın anlayışı, kateqoriya, məqsəd və növləri

Anlayışı

Viza - ölkəyə viza tələb olunan qaydada gələn əcnəbinin ölkəyə gəlməsinə, vizada göstərilən qalma müddətində ölkədə müvəqqəti olmasına, həmin müddətdə sərhəd nəzarət məntəqələrindən müəyyən olunmuş qaydada keçməklə ölkədən getməsinə hüquqi əsas verən rəsmi sənəddir.

Kateqoriyaları

Vizanın - diplomatik, xidməti və adi olmaqla - üç kateqoriyası vardır.

Növləri

Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 2 növdə olan - giriş və ya tranzit vizası aşağıdakı qaydada rəsmiləşdirilir:

- Birdəfəlik (adi) giriş vizası – bu müddət ərzində ölkəyə yalnız bir dəfə giriş-çıxışı həyata keçirməyə icazə verir.
- Çoxdəfəlik giriş vizası - bu növ viza şəxsə müvafiq müddət ərzində ölkəyə çoxsaylı giriş-çıxışı həyata keçirməyə icazə verir.
Vizada göstərilən ölkədə qalma müddətindən vizanın etibarlılıq dövrü ərzində istifadə edilir. Bu müddət ərzində istifadə olunmayan viza qüvvədən düşür.

Bir və ya ikidəfəlik tranzit vizası – üçüncü ölkələrə gedən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçmək üçün verilir. Tranzit vizasının etibarlılıq müddəti 30 günədək, ölkədə qalma müddəti isə 5 günədək müəyyən edilir. Tranzit vizaları hava, su, dəmiryol nəqliyyatı və digər nəqliyyat növü vasitəsi ilə gediş marşrutu və ona sərf olunan vaxt nəzərə alınmaqla verilir.

 

 

Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin nəzərinə!

Azərbaycan Respublikasına əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün səfər etmək istəyən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlik və konsulluqları tərəfindən əmək məqsədilə birdəfəlik adi giriş vizası rəsmliləşdirilir.

“Əcnəbinin Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirilməsi üçün fərdi icazənin verilməsi Qaydalarının və həmin fərdi icazənin nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 dekabr 2000-ci il tarixli, 214 saylı Qərarına əsasən, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkəmizdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədilə fərdi icazə əldə etmək üçün yalnız Azərbaycan Respublikasına gələndən sonra müvafiq dövlət orqanlarına müraciət edə bilər.

 

Viza rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlər (rəsmi, tranzit, turizm və şəxsi səfərlər istisna olmaqla):        

 Azərbaycan Respublikasının Çex Respublikasındakı Səfirliyinin konsulluq şöbəsindən viza almaq üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etmək lazımdır: 

  • Doldurulmuş ərizə-anket formasının bir nüsxəsi;
  • Pasport (əsli); 
  • Ərizə anket formasında viza üçün nəzərdə tutulan ölçüdə şəkil; 
  • Dövlət rüsumunun ödənişi ilə bağlı qəbz; 
  • Qəbul edən tərəfin dəvət məktubu. 

Viza rəsmiləşdirilməsi üşün dövlət rüsumu:                                                  (bank qəbzləri hər bir şəxs üçün ayrı-ayrıliqda olmalıdır)

Çex Respublikası və digər Aİ üzv ölkələrinin vətəndaşları üçün:

birdəfəlik giriş vizası:        35 avro                                                                     Səfirliyin bank hesabı:

oxdəfəlik giriş vizası       35 avro                                                                        Raiffeisen Bank                                                                                                                      

Digər ölkələrin vətəndaşları üçün:                                                                  5011025441/5500 EUR/USD

birdəfəlik giriş vizası:       20 USD                                                                      IBAN: CZ76 5500 0000 0050 1102 5441 

çoxdəfəlik giriş vizası      350 USD                                                                      SWIFT: RZBCCZPP

 

*** Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 25.3-cü maddəsinə əsasən:

RƏSMİ səfər vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin təmsil etdiyi ölkənin və ya beynəlxalq təşkilatın rəsmi notası tələb olunur.

 

*** Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 30.1-ci maddəsinə əsasən:

ŞƏXSİ səfər vizası Azərbaycan Respublikası vətəndaşının, Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin, Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq icazəsi olan əməkçi miqrantın və ya təhsil alan əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin (yalnız əməkçi miqrantın və təhsil alan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ailə üzvləri üçün) "NOTARİAT QAYDADA TƏSDİQ EDİLMİŞ DƏVƏT MƏKTUBU" əsasında verilir.

 

Tranzit,Turizm, Rəsmi və Şəxsi məqsədli vizalar istisna olmaqla başqa bütün məqsədli vizalar nümunəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasına əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi dəvət edən tərəfin dəvətnamə ərizəsi (nümunəsi əlavə olunur) əsasında verilir.

 

 

Diqqət! Pasportunun etibarlıq müddətinin bitməsinə 3 aydan az müddət qaldığı təqdirdə viza rəsmiləşdirilmir.

  

ASAN viza (Azərbaycana e-Viza)

 

Məlumat üçün bildiririk ki,  birdəfəlik (adi) giriş vizaları ASAN-viza ilə yanaşı, səfirlik tərəfindən də rəsmiləşdirilir.

 

Arxiv üzrə axtarış